รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงอคัมย์สิริ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กหญิงอคัมย์สิริ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณใต้ต้นไม้ริมถนนสาย ๔๑๘ (ปัตตานี-ยะลา) หมู่ที่ ๗ ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ