รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงพรรณิภา สมจันทร์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

 เด็กหญิงพรรณิภา สมจันทร์ เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๕ วัน ปัจจุบันอายุ ๗ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อ นายสมชัย บุญรักษาสุข อายุ ๔๓ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๔๕๕/๒๔๐ ซอยเพชรเกษม ๔๙/๑ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ มารดาเด็กชื่อนางสาวประถม สมจันทร์ อายุ ๓๘ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ นำส่งโดยโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สาเหตุเนื่องจากมารดามีอาการทางจิต ครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลได้และในระหว่างที่เข้ารับการสงเคราะห์ บิดา มารดาและญาติของเด็กไม่เคยติดต่อเยี่ยมเด็กแต่อย่างใด หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๓๗๓๓๔ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ