รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่ของข่าว : 11 ก.พ. 2562

Share

ถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562 และเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะจำหน่ายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.30 น. - เวลา 11.00 น. ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าว ขออทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทรศัพท์ 02 3547 484-5 ต่อ 113  ในวันเวลาราชการ ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562  ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ