รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน

วันที่ของข่าว : 9 พ.ย. 2561

Share

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.45 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายธีรวัฒน์ อุ่นสินมั่น ประธานมูลมิธิเรยูไก (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงานการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญจพร บุพศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวทานตะวัน กิตติปรียากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนฤเบศ สินชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ