รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

เวทีสรรค์เสวนา : โลกดิจิทัลสำหรับเด็ก ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 ต.ค. 2561 63

Share

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุมรับรอง อาคารัฐสภา2  นายวัลลภ ตังคนานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีสรรค์เสวนา : โลกดิจิทัลสำหรับเด็ก  โดยมีนายสมคิด สมศรี  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนเด็กและร่วมเสวนานโยบายด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้แทนเด็ก 30 คน จากกิจกรรมเวทีวาทะเด็ก: โลกดิจิทัล 2018 ได้สะท้อนมุมมองของเด็กต่อ “โลกดิจิทัล” นำเสนอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของเด็กๆ  ต่อนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ และโลกดิจิทัลสำหรับเด็ก เปิดโอกาสให้ผู้แทนเด็กได้สะท้อนปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ตนเองประสบและเป็นเวทีเสวนาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้แทนเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อหาแนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ซึ่งผลจากข้อเสนอของเด็กที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะได้นำไปขับเคลื่อนให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็ก และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ที่บนโลกออนไลน์ปลอดภัยสำหรับเด็ก ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนถือเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ