รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอาชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 24 ต.ค. 2561

Share

เด็กชายอาชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาเหตุเนื่องเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณใต้ตนมะม่วงข้างสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ซอย ๒๑/๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ