รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายธีรภัทร สงวนปรางค์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 24 ต.ค. 2561

Share

เด็กชายธีรภัทร สงวนปรางค์ เกิดวันที่ ๑๙ กุมพันธ์ ๒๕๕๖ อายุ ๕ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวทราย สงวนปรางค์ อายุ ๒๒ ปี บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สาเหตุเนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้ จึงขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ฯ มารดาเด็กไม่เคยติดต่อขอเยี่ยมเด็กแต่อย่างใด หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เลขที่ ๒๘๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔
, ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ