รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายสิงหราช (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 ต.ค. 2561

Share

เด็กชายสิงหราช (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ อายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ห้องน้ำที่ปั้มน้ำมัน ปตท.ปาลัส หมู่ที่ ๕ ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก
สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘

, ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ