รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 ต.ค. 2561

Share

เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง เกิดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวบังอร หัวดง บ้านเลขที่ ๒๔๘ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มารดาเด็กได้ติดต่อขอเยี่ยมเด็กและได้แจ้งความประสงค์ขอรับเด็กกลับไปอุปการะที่บ้านหลังจากนั้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านปรากฏว่าไม่พบมารดาของเด็ก ปัจจุบันมารดาเด็กได้ขาดการติดต่อไม่สามารถติต่อได้ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตร หลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์หญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ