รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 45

วันที่ของข่าว : 8 ต.ค. 2561 160

Share

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม.
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พร้อมมอบโอวาทแก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 45 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าโครงการฯ ร่วมกับเยาวชนประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น 
โดยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะมีคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศๆ ละ 29 คน ประกอบด้วย ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเมียนมา รวมทั้ง คณะเยาวชนญี่ปุ่น 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน ซึ่งทั้งหมดต้องร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอนมารู โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคมถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 52 วัน สำหรับปีนี้ มีการแวะเยือนประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไนดารุสซาราม และมีกำหนดการแวะเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ คณะเยาวชนมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งบนเรือและในประเทศที่เรือแวะเยือน เช่น การอภิปรายทางวิชาการ กิจกรรม นันทนาการ และกีฬา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ การทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญ การทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนท้องถิ่น และการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ