รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงภารินี นิลคำ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 ก.ย. 2561

Share

เด็กหญิงภารินี นิลคำ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๒ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๘ เดือน ๑๗ วัน มารดาเด็กชื่อนางสาภาริสา หาญบัณฑิต อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บิดาเด็กชื่อนายอ๊อด นิลคำ อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงชั่วคราวต่อมาไม่สามารถติดต่อกับบิดามารดาของเด็กได้ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ