รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงอรัญญา สุธารส ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 ก.ย. 2561

Share

เด็กหญิงอรัญญา สุธารส เกิดวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอาทิตยา สุธารส อยู่บ้านเลขที่ ๖๖/๑๗๓๕ หมู่ที่ ๒ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สาเหตุเนื่องเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก       หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ