รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงอรอุมา ดาราโอะ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 ก.ย. 2561

Share

เด็กหญิงอรอุมา ดาราโอะ เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๘ วัน  ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวชลชนก คงสอน อายุ ๒๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๕๖/๑๕ ถนนตากสิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาเด็กชื่อนายอัสวัน ดาราโอะ อายุ ๒๖ ปี บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๙ (พระนคร) สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน มารดาประกอบอาชีพเพียงคนเดียวไม่มีผู้ดูแลเด็ก จึงฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาได้ขาดการติดต่อ        ไม่สามรถติดต่อได้ หากผู้ใด หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ