รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายกีรติ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 ก.ย. 2561

Share

เด็กชายกีรติ ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน ๑๗ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณทางเดินเข้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี                       หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ