รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงลัดดาวัลญ์ นิลน้อย ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 ก.ย. 2561

Share

เด็กหญิงลัดดาวัลญ์ นิลน้อย เกิดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๙ เดือน ๔ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวนรินทร์ สีทอง อายุ ๒๓ ปี ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล บิดาเด็กชื่อนายอุดม นิลน้อย อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ กันยายน๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กต้องโทษจำคุก ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูจึงขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่า อาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ