รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง

วันที่ของข่าว : 11 ก.ย. 2561

Share

ลงประกาศจัดชื้อจัดจ้างจำนวน 2 เรื่อง 
1. เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ