รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายธนวัฒน์ ทวีปัญญากุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ก.ย. 2561

Share

เด็กชายธนวัฒน์ ทวีปัญญากุล (ชื่อตั้ง – สกุลตั้งให้) เกิดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ อายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์
ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุเนื่องจากเด็ก
ถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมคลองฉวาง ถนนนาสาร – สุราษฎร์ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์ชายบ้านศรีธรรมราช เลขที่ ๑๙๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ