รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงพัชรียา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 3 ก.ย. 2561

Share

เด็กหญิงพัชรียา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ อายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณเก้าอี้หินอ่อนข้างกำแพงวัดป่าโนนนิเวศน์ ซอยดุษฎี ๙ ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตร หลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์หญิงอุดรธานี เลขที่๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ