รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอิทธิพล ธิราช ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ส.ค. 2561

Share

เด็กชายอิทธิพล ธิราช เกิดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ อายุ ๑ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสุภาภรณ์ ธิราช ไม่ปรากฏข้อมูล บ้านเลขที่ ๑๐๔/๔ หมู่ที่ ๖
ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับคนรับจ้างเลี้ยงชื่อนางสาวน้ำผึ้ง แซ่ยาน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตร
หลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘
, ๓๓๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ