รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน

วันที่ของข่าว : 16 ส.ค. 2561

Share

ผู้นะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ