รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

“ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 14 ก.ค. 2561 80

Share

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี การให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลตำรวจ และการถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรม แก่พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เด็กจากสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ม.ส.ย.อ. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ