รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงแพรวา ธานวัตน์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 ก.ค. 2561

Share

เด็กหญิงแพรวา ธานวัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแอ๊ด วงสาโรจน์ บ้านเลขที่ ๔/๑๑๐ ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ซอย ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                     บิดาเด็กชื่อนายสมหมาย ธานวัตน์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๔ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เข้ารับการสงเคราะห์                              ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาของเด็กต้องโทษ และบิดาต้องประกอบอาชีพ ต่อมาบิดาของเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตนหรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑    ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔  หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ