รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายฐิติพัศ หอมนวล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 ก.ค. 2561

Share

เด็กชายฐิติพัศ หอมนวล เกิดประมาณวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวรุ่งรัตน์ หอมนวล บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสามพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อนายปอง บุตรจั่น ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิต และไม่สามารถติดต่อกับบิดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  ของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  ๗๘/๑  หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ