รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงวรรณา ม่วงงาม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 ก.ค. 2561

Share

เด็กหญิงวรรณา ม่วงงาม เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวบรรจง โชคดี บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาเด็กชื่อนายวิชาญ ม่วงงาม บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุเนื่องจาก        เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และมารดาขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น  บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดา มารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์   ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔  หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ