รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ทาสี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 ก.ค. 2561

Share

เด็หญิงฉัตรราภรณ์ ทาสี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี มารดาชื่อนางสาวราตรี มาสี บ้านเลขที่ ๓๖๕ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล  เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาของเด็กประสบปัญหาเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และมีอาการทางจิต ต่อมามารดาของเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ