รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายทศพล สิงห์ยะบุศย์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 ก.ค. 2561

Share

เด็กชายทศพล สิงห์ยะบุศย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวบุษยพัชร์ สิงห์ยะบุศย์ อายุ ๒๔ ปี            บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาเด็กชื่อนายภานุวัฒน์ สุภะ อายุ ๒๑ ปี บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง                 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑         ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ