รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศจัดชื้อจัดจ้างจำนวน 2 เรื่อง

วันที่ของข่าว : 27 มิ.ย. 2561

Share

1. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ