รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง 2 เรื่อง

วันที่ของข่าว : 27 มิ.ย. 2561

Share

1. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตและความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามแผนปฎิบัติราชการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ