รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ขององค์กรชุมชนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย จังหวัดราชบุรี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 22 มิ.ย. 2561 70

Share

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี   (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ขององค์กรชุมชนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย จังหวัดราชบุรี (ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง) โดยหน่วยงาน พม.จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมเตรียมการจัดงานให้การต้อนรับและมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี  การจัดนิทรรศการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ณ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ