รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน

วันที่ของข่าว : 18 มิ.ย. 2561

Share

มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ ดย. จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชนโดยใช้การพูดเป็นสื่อในทางสร้างสรรค์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ