รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงชาลิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 มิ.ย. 2561

Share

เด็กหญิงชาลิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๕ วัน อายุปัจจุบัน ๑ ปี ๗ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
สาเหตุเนื่องจาก นางสาวอมลวรรณ อนุสวาท (พลเมืองดี) อายุ ๓๒ ปี พบเด็กเพศหญิงถูกทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารข้างห้องครัว ภายในร้านน้องใหม่คาราโอเกะ เลขที่ ๑๐๔/๒
หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยถูกห่อด้วยเสื้อแขนยาว และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับเด็ก จึงแจ้งสายตรวจ
และกู้ภัยให้ดำเนินการช่วยเหลือเด็ก ต่อมาได้ส่งเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นเด็กมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด จึงส่งเด็กเข้ารับ
การรักษาต่อที่โรงพยาบาลเวียงพิงค์ จังหวัดชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลาน
ของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ