รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายณัฐดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 มิ.ย. 2561

Share

เด็กชายณัฐดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๒๒ วัน อายุปัจจุบัน ๒ ปี ๖ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับ
การสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย สาเหตุเนื่องจาก
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิต วงรังศรี (พลเมืองดี) พบกล่องเอกสารวางทิ้งไว้ในศาลาปากทางเข้าโรงโม่หิน ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ นึกว่ามีพนักงานลืมเอกสารทิ้งไว้จึงเปิดดู พบว่ามีเด็กทารกเพศชายถูกทิ้งไว้ และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับเด็ก จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามหนองหม้อ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานโรงพยาบาลเชียงรายราชานุเคราะห์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ