รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายชัชพล บุญถนอม (ไมค์) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 17 พ.ค. 2561

Share

เด็กชายชัชพล บุญถนอม (ไมค์) เกิดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พร้อม
หลังคลอดได้ทอดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ จึงส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ฯ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา
หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ๑๙๓ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ