รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวันเฉลิม ศรีสังคม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 17 พ.ค. 2561

Share

เด็กชายวันเฉลิม ศรีสังคม เกิดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ เดือน อายุปัจจุบัน ๒ ปี ๓ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวกิ่งแก้ว ศรีสังคม อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีอาการทางจิต ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ จึงขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว โดยระหว่างที่เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ มารดาเด็กไม่เคยติดต่อขอเยี่ยมเด็กแต่อย่างใด หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ