รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายสวัสดิภาพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 พ.ค. 2561

Share

เด็กชายสวัสดิภาพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๘ วัน อายุปัจจุบัน ๒ เดือน เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์
เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ สาเหตุเนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
พบเด็กทารกถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณซอยคอนกรีตตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดเกี่ยวกับเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก
ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ