รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงสลิณา ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุลตั้งให้) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 พ.ค. 2561

Share

เด็กหญิงสลิณา ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุลตั้งให้) เกิดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๖ วัน เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร สาเหตุเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเมืองดีพบเด็กถูกทิ้งในที่สาธารณะ บริเวณศาลาริมทาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเด็กยังมีสายสะดือติดอยู่ และไม่มีหลักฐานประจำตัวใดเกี่ยวกับเด็ก
จึงได้แจ้งสถานีตำรวจภูธรบ้านในหูต และส่งเด็กเข้าโรงพยาบาลหลังสวน ต่อมาได้ประสานความช่วยเหลือมายังบ้านพักเด็กฯ และได้ประกาศติดตามหาบิดามารดาเด็ก
ภายในจังหวัดชุมพร แต่ไม่มีผู้ใดมาติดต่อขอรับเด็ก จึงส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ฯ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ๑๙๓ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ