รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายนักรบ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2561

Share

เด็กชายนักรบ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๖ เดือน ๑๑ วัน อายุปัจจุบัน ๖ เดือน ๒๗ วัน มารดาเด็กชื่อนางสร้อย พาราสี อายุ ๓๘ ปี สัญชาติลาว เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดอำนาจเจริญ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาคลอดแล้วทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดเกี่ยวกับเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ