รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงปวัน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2561

Share

เด็กหญิงปวัน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๒ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณข้างสระน้ำ ภายในหมู่บ้านคลองหลวงเมืองใหม่ ซอย ๒/๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ที่ ๒
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ