รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกานต์ธีรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2561

Share

เด็กหญิงกานต์ธีรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร
ปากทางเข้าวัดพิมพา ริมถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กิโลเมตรที่ ๓๕ ช่องคู่ขนานขาเข้าจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ