รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายศตคุณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 7 มี.ค. 2561

Share

เด็กชายศตคุณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทิ้งอยู่ในกะละมังพลาสติกวางไว้ที่หน้าศาลพระภูมิอาคารธนพรอะพาร์ตเมนต์ เลขที่ ๑ ซอยเรวดี ๑๗ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ