รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงชนิพร สิงห์สี

วันที่ของข่าว : 7 มี.ค. 2561

Share

เด็กหญิงชนิพร สิงห์สี เกิดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวนัทยา สิงห์สี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตาก บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยโรงพยาบาลบางละมุง สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลบางละมุง และไม่สามารถติดต่อมารดาและญาติของเด็กได้ หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ