รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายสิงหา สอนสุข ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 มี.ค. 2561

Share

เด็กชายสิงหา สอนสุข เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๒ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวจิราภรณ์ สอนสุข อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากมารดาฝากบุตรไว้ชั่วคราว และต่อมามารดาเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ