รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายภูตะวัน สุขรินทร์

วันที่ของข่าว : 7 มี.ค. 2561

Share

เด็กชายภูตะวัน สุขรินทร์ เกิดวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวรัตน์ สุขรินทร์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๕ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ และขาดการติดต่อ ซึ่งญาติไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูได้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวจำนวนมาก และครอบครัวมีฐานะยากจน หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ