รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงปิยะมาศ ปทุมสกุล

วันที่ของข่าว : 7 มี.ค. 2561

Share

เด็กหญิงปิยะมาศ ปทุมสกุล เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒ เดือน๒๘ วัน อายุปัจจุบัน ๔ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนกิโลเมตรที่ ๔ ถนวารินชำราบ - พิบูลมังสาหารตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดเกี่ยวกับเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ ม.๑๓ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่นโทร. ๐๔ ๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ