รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็กและครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน

วันที่ของข่าว : 2 มี.ค. 2561

Share

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็กและครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง 
- วงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ