รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2561

วันที่ของข่าว : 23 ม.ค. 2561

Share

     กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 20-24มกราคม 2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องสภาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- คัดเลือกผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 38 คน 
 - การคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนโดยมีนายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย 
- พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 - การบริหารจัดการองค์กรที่ดี การพัฒนาการเขียนแผนงานโครงการและกระบวนการสร้างกำลังใจในการทำงานจิตอาสา
โดยมีเยาวชนผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ จำนวน 112 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ