รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอชิรวิชญ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 31 ม.ค. 2561

Share

เกิดประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ อายุประมาณ ๕ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดย บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดตราด สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกนำมาทอกสิ่งไว้ในบ้านพักเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ของเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อ
ได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิตอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖  ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ