รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอนาวิน สุดวัน หรือเด็กชายโอ๊ค ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 31 ม.ค. 2561

Share

เกิดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุ๑ ปี ๑ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงในบ้านพักเลขที่ ๑๕๕ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง อำเภอสะพานสูง กรุงเทพมหานะคร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ มารดาชื่อนางสาวมัณฑนา สุดวันอายุ ๒๘ ปี ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ