รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายบุญรอด ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 24 ม.ค. 2561

Share

เด็กชายบุญรอด ไม่ทราบนามสกุล อายุ ๒ เดือน เป็นบุตรของนางมาอู (ไม่มีเอกสารประจำตัว) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคมคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากมารดาได้ไปคลอดที่โรงพยาบาลสิชล หลังคลอดมีอาการทางจิต และหนี
ออกจากโรงพยาบาล ทิ้งบุตรไว้ที่ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ๑๙๓ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗ ๕๓๕ ๖๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ