รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายธีรธาร จันทร์ศิริ

วันที่ของข่าว : 17 ม.ค. 2561

Share

   เกิดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ อายุ ๘ ปี ๗ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจากสูติบัตระบุว่า มารดาชื่อนางสาวรารัตน์ จันทร์ศิริ อยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท บิดาชื่อนายธานินท์ ศรีราพฤกษ์ ไม่ปรากฏที่อยู่  สาเหตุเนื่องจากนางสาววรารัตน์ฯ ได้แยกทางกับสามี และเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานบาร์เบียร์อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างทำงาน เมื่อคลอดบุตรไม่มีเงินที่จะใช้เป็นค่าจ้างสำหรับเลี้ยงดูบุตร เพราะเงินเก็บสะสมได้ใช้ไปจนหมดระหว่างตั้งครรภ์ ประกอบกับไม่มีญาติในจังหวัดภูเก็ต จึงขอความช่วยเหลือจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณานำส่งบุตรเข้ารับการอุปการะเป็นการชั่วคราว เมื่อมีความพร้อมจะรับบุตรกลับไป อุปการะเอง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ สถานสงเคราะห์ฯ ขอความร่วมมือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมบ้านติดตามมารดา เนื่องจากขาดการติดต่อกับสถานสงเคราะห์ฯ เป็นระยะเวลาเกิน ๑ ปี ผลปรากฎว่าไม่พบมารดาเด็ก พบเพียงเจ้าของบ้านเช่าที่นางสาววรารัตน์ฯ เคยเช่าอาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกับมารดาเด็กทางโทรศัพท์ ปรากฏว่าสามารถติดต่อได้ โดยมารดาเด็กได้เดินทางไปอาศัยอยู่กับสามีชื่อ Mr.Elio Russo ที่รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยยืนยันว่าจะรับบุตรกลับไปอุปการะ และจะติดต่อกับสถานสงเคราะห์ฯ ด้วยตนเอง แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใด
หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
ศรีธรรมราช ๑๙๓ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗ ๕๓๕ ๖๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ